ŠOLANJE

AEQ šolanje

Šolanje AEQ metode® je namenjeno razvoju načinov razmišljanja, ki omogočijo primerno razumevaje povezanosti in soodvisnosti uma in telesa, ki sta neločljivo povezana znotraj v membrano omejeno celoto.

 

Bodoči učitelj AEQ metode® bo skozi stopnje pridobival vedno bolj celovito in širše uporabno dojemanje teh  principov delovanja človeka in znal odpravljati nepotrebne mišične napetosti v telesu. Vedno bolje bo razumel dejstvo, da um deluje po principih kvantne fizike, telo pa deluje po zakonih Newtnove fizike, medsebojno komunikacijo med njima pa omogočajo občutki in čustva, ki ležijo v razponu med bolečino in užitkom.

 

Na žalost sta pomen in vloga kroničnih mišičnih napetosti na delovanje celote je močno podcenjena in odločno premalo razumljenja pri veliki večini proistopov, ki se trenutno uporabljajo za zmanjšanje bolečin in dvig kvalitete življenja.  Življenski dogodki, še posebej tisti v otroštvu ustvarijo pogoje za nastanek teh kroničnih napetosti, ki nas zasužnjijo, omejijo našo gibljivost, znižajo učinkovitost ter možnost da se čutimo. Te napetosti ki držijo telo v ujetosti, ga ukalupijo, ločijo in popačijo delovanje celote je potrebno odpraviti preden lahko oseba doseže notranjo slobodo. Brez ureditve teh stanj, kar je glavna naloga učitelja AEQ metode® je notranja sloboda nemogoča in vodi v iluzijo da mislimo, čutimo in delujemo po svoji volji.

 

Etični kodeks AEQ metod3®

 

Etični kodeks AEQ metode®

 

Etični kodeks je zapis načel in pravil, po katerih se ravnajo učitelji AEQ metode® pri opravljanju svojega dela. Načela in pravila tega kodeksa naj bodo v zavesti in prepričanju vsakega učitelja AEQ metode®.

 

Preberi več

 

Ravni šolanja AEQ metode

 

Ravni šolanja AEQ metode®

 

Bodoči učitelj AEQ metode® napreduje skozi stopnje izobraževanja lahko le skladno z večanjem občutljivosti in spretnostjo prepoznavanja stanja v lastni membrani kot tudi s sposobnostjo, da to stanje opiše z besedami.

 

Preberi več

 

Vaš učitelj AEQ metode

 

Vaš učitelj AEQ metode®

 

Bolj kot vemo, kaj počnemo, bolj lahko povečamo občutek zavedanja, s katerim dobimo več nadzora. To omogoči več usklajenosti, kar vodi v večjo učinkovitost.
Aleš Ernst, Učitelj AEQ metode®

 

Preberi več

 

tel. : 00386(0)74990871 
mail: info@aeq.si
YouTube Facebook