ETIČNI KODEKS

Etični kodeks

ETIČNI KODEKS AEQ METODE®


UVOD
1. člen
Etika je filozofska disciplina, ki obravnava merila človeškega hotenja in ravnanja glede na dobro in zlo.
Etični kodeks je zapis načel in pravil, po katerih se ravnajo učitelji AEQ metode pri opravljanju svojega dela.
Načela in pravila tega kodeksa naj bodo v zavesti in prepričanju vsakega učitelja AEQ metode. Učitelje AEQ metode naj vodi zavest, da delujejo v dobrobit strank, ki jih je potrebno spoštovati in se do njih obnašati pošteno, iskreno in nepristransko.

Preberi vse

ETIČNI KODEKS AEQ METODE®

, 11.03.2018

UVOD
1. člen
Etika je filozofska disciplina, ki obravnava merila človeškega hotenja in ravnanja glede na dobro in zlo.
Etični kodeks je zapis načel in pravil, po katerih se ravnajo učitelji AEQ metode pri opravljanju svojega dela.
Načela in pravila tega kodeksa naj bodo v zavesti in prepričanju vsakega učitelja AEQ metode. Učitelje AEQ metode naj vodi zavest, da delujejo v dobrobit strank, ki jih je potrebno spoštovati in se do njih obnašati pošteno, iskreno in nepristransko. tukaj.

tel. : 00386(0)74990871 
mail: info@aeq.si
YouTube Facebook