OSNOVNA RAVEN

Osnovna raven

Redno izobraževanje ter praksa bistveno povečata zavedanje lastnih gibov in nereda ter nenehno razvijata nove modele razmišljanja. Obenem zmanjšata informacijski vakum.

Za učitelja AEQ metode® sta izjemno pomembni vodoravna in navpična povezanost, kajti le tako lahko začuti, opazi, posnema in opiše stanje, držo in počutje svojih strank. Pomembno je, da dovolj dobro pozna, čuti, razume in zmore spreminjati svojo somo, da lahko sploh opazi, razume in zna naučiti vse potrebno za odpravo entropije in bolečin pri strankah.

 

Skozi boljše samozavedanje dobiva učitelj tudi več samozavesti in sposobnosti za boljšo in bolj vzdržljivo pozornost do stranke. Ta je nujna tako na individualnih terapijah kot skupinskih delavnicah. S tem zagotovi primeren odnos s stranko in prepreči, da bi se spraševala, ali je za svoje plačilo res dobila dovolj. Če je torej to razmerje enakovredno, sta zagotovljena sintropija in obojestransko osebno zadovoljstvo.

 

O vsem omenjenem se bodoči učitelji AEQ metode® seznanijo že na delavnici, kjer se učimo osnov metode. Učenje odnosa in čutenja poteka hkrati s spoznavanjem, kako daljšati mišice in odpraviti nered pri gibanju. Učimo se prepoznati senzorno motorično amnezijo, poučim jih o pendikulaciji, somatskih refleksih in AEQ vajah®. Tako si na delavnici in doma, ob lastnem raziskovanju, postopoma bistveno izboljšajo zavedanje, kontrolo in urejenost gibanja in so bolje pripravljeni na izobraževanje za učitelja AEQ metode® 1. stopnje.

 

Poudariti moram, da samo udeležba na eni ali več delavnicah osnov AEQ metode® ne nudi primerno znanje za odgovorno in pošteno učenje AEQ metode® saj je podajanje znanja na delavnicah in obseg ter odnos do obravnavanih tematik prilagojen izključno osebni uporabi in boljem razumevanju možnosti, ki jih AEQ metoda nudi tistim, ki so pripravljeni ali pa zaradi bolečin prisiljeni vase vlagati čas in pozornost po AEQ logiki. Ko in če skozi lastno raziskovanje odkrijete da bi radi AEQ metodo učili druge ali jo kvalitetno dodali svojim opbstoječim pristopom je pa potrebno AEQ šolanje osnovne stopnje. 

 

Pri AEQ šolanju sami določite koliko globoko v metodo želite, zato je sestavljena iz več ravni, ki omogočajo temu primerno pomoč svojim strankam.

 

Za vprašanja povezana z AEQ šolanjem pišite na education@aeq.si

 

tel. : 00386(0)74990871 
mail: info@aeq.si
YouTube Facebook