POSEBNI PROGRAM | Učitelj AEQ 1. stopnje za športne trenerje

Seminar za športne trenerje in vaditelje - metoda AEQ®, 1. učiteljska stopnja

 

Želite bolje voditi svoje varovance, biti boljši trener?

 

Z metodo AEQ® bi bolje opažali, kako dobro vaš športnik nadzoruje svoje gibanje.

S tem bi se občutno zmanjšala verjetnost poškodb.

 

AEQ-sport-1

Boljša aktivacija parasimpatičnega načina delovanja avtonomnega živčnega sistema pri športniku izboljša njegovo regeneracijo. Ob tem pa bi svojo razpoložljivo energijo izrabljal racionalneje, in AEQ metoda® pozna vaje, ki to omogočajo.

 

Gotovo opažate, da je z mlajšimi generacijami zaradi njihove zmanjšane sposobnosti osredotočanja delati čedalje težje. In ste tudi prepričani, da današnji treningi potekajo preveč na silo. Pogrešate posvečanje gibalni inteligenci, ki bi jo primerno izurili pri svojih varovancih, ob tem pogosto razmišljate glede razvoja njihove čustvene inteligence. Pogrešate čase, ko ste varovanca vprašali, kako se počuti in kaj čuti, namesto da zgolj pregledate tabele njegovih dosežkov in meritev.

 

Želite si, da bi znali bolje komunicirati in športniku zahteve predajati na razumljivejši način in s primerno argumentacijo.

 

Pomembna lastnost dobrega trenerja je dobra intuicija, razvijati jo pa zahteva posebno urjenje.

 

Če menite da bi vam napredek glede naštetega olajšal delo s športniki, vas vabim, da preučite vse možnosti metode AEQ®, ki jo razvijam že leta. 

 

Tokrat se posvečam športu in trenerjem. Poseben program je prilagojen znanju, veščinam in potrebam diplomantov Fakultete za šport. Namenil sem ga za uspešnejše in pravilnejše usmerjanje in delo z rekreativnimi in profesionalnimi športniki vseh generacij. Osnova je športu prilagojen somatski model razmišljanja, ki ga je razvil Moshe Feldenkrais (Awareness Through Movement), nadgradili pa so ga Thomas Hanna (klinična somatika) in Martha Peterson. 

 

Metoda omogoča ponovno učenje človekovega prvinskega naravnega občutenega gibanja, kar izboljšuje samozavedanje in dviguje učinkovitost pri gibanju, kar je najpomembnejši dejavnik uspeha športnika. Človek, ki trpi zaradi kroničnih ali akutnih mišičnih bolečin ali motenj gibanja ter nesimetrij, se nauči opazovati, spreminjati in nadzorovati živčno-mišične sisteme svojega telesa.

 

Sam sem dopolnjeval ugotovitve omenjenih protagonistov klinično-somatskih metod, jih posodobil in izboljšal. Tako je skozi moje dolgoletno delo s klienti in ob izobraževanju nastala AEQ metoda®, katere avtor sem Aleš Ernst, učitelj 5. stopnje.

 

Izobraževanje te vrste vstopa na področje, ki ga znanost in zdravstvena oskrba še ne pokrivata zadovoljujoče. Namreč lajšanje, odprava bolečin in sprostitev ter izboljšanje funkcije mišic in živčnega sistema so ključni za zdravo življenje. Pomagajo k nemotenemu gibanju. AEQ metoda® seže do korenin večine kroničnih mišičnih bolečin, ki jih lahko odpravimo le ob spremenjeni senzorno motorni zanki. To lahko brez neprimernih stranskih učinkov dosežemo le s pomočjo razumevanja, ki bo spremenilo delo možganov. Ti ne le da v telo pošiljajo impulze, s pomočjo AEQ metode® se tudi reprogramirajo, kar je pomembno pri zdravljenju okvar in neučinkovitih vzorcev delovanja živčno-mišičnega in skeletnega sistema. To je pot do optimizacije mišičnih tonusov, medmišične koordinacije, energijskih sistemov ter usklajenega delovanja vseh delov sistema, ki mu rečemo soma; človek ni stroj, pač pa z razumom vodeno telo.

 

Večina športnikov že v otroštvu razvije močno ločenost telesnih občutkov in zavedanja, to jim omogoči, da manj čutijo bolečino. Zato so boljši, hitrejši in bolj tekmovalni od vrstnikov, na začetku kariere napredujejo hitro. A ta napredek poteka le do določene faze, kajti potlačili so zaznavo lastnih občutkov. To jih vse bolj omejuje; pogosteje zbolevajo, se poškodujejo, zapadejo v različne stopnje pretreniranosti/izgorelosti. Ob vsem tem razvoj njihove emocionalne inteligence. AEQ metoda®, ki sem jo dopolnil za športne trenerje, je namenjena odpravi te ločenosti. Omogoča kontinuiran napredek tako telesa kot duha, dviga urejenost in učinkovitost. Izognemo se nepotrebnemu preobremenjevanju, ki prinaša bolečine in poškodbe. Kot trener boste več razmišljali o tem kako realne so vaše zahteve. 

 

Zaradi vse večjih težav s poškodbami vedno mlajših športnikov verjamem v uspeh vključevanja AEQ pristopa v trenažni proces. S tem pa boste pomagali podaljšati aktivno dobo športnika in ohrani njegovo strast in veselje.

 

Objave športnikov, ki so uspešno vključili AEQ v svoj trenažni proces in to želeli tudi javno razkriti, najdete tu: https://aeqsport.com/pricevanje/.  Več je pa tistih, ki so v AEQ metodi® prepoznali izvrstno orodje za dvig rezultatov, pa tega ne želijo javno razkriti.

 

Do sedaj sem uspešno sodeloval z več kot 50 vrhunskimi športniki iz različnih športnih panog, največ iz atletike, smučanja in kolesarstva. Jasno opažam vse večje težave športnikov in strokovnih ekip pri doseganju vrhunskih rezultatov ter njihovemu ohranjanju. Pogoste poškodbe so postale neizogibni del športne poti; AEQ metoda® je namenjena tako preventivi kot zdravljenju poškodb in bolečin.

 

Spoznali boste določena ozadja in povezave, ki vam še manjkajo v sestavljanki nabora znanj za formiranje in vodenje vrhunskega trenažnega procesa. Občutki in zaznave so okrnjeni zaradi senzorno motorične amnezije, ki pa se je športnik ne zaveda, tehnologija ne pokaže in trener ne zazna, kajti nima te vrste znanja. Tako gre ogromna količina podatkov v nič in povečuje ugibanje in neprimerne odločitve, kako naprej.

 

Prejeto znanje in veščine športnemu učitelju AEQ 1. stopnje omogočajo:

- jasno zaznavanje nesimetričnega gibanja in razumevanje vzrokov zanj

- jasno zaznavanje področji telesa s previsokim tonusom in slabšo možnostjo sproščanja mišičnega tonusa

- jasno zaznavanje in razumevanje negativnih učinkov neučinkovitosti gibanja zaradi neusklajenosti med agonisti in antagonisti

- jasno zaznavanje in razumevanje športnikovega stanja avtonomnega živčnega sistema in omogočanje višje aktivacije parasimpatičnega stanja za potrebe regeneracije in rehabilitacije

- sposobnost trenerja, kako jasno razložiti in voditi športnika do višje gibalne inteligence (h kateri bo pripomogla izboljšana sposobnost čutenja gibanja in sprostitve)

- izboljšanje natančnosti delovanja senzorno-motorne zanke mišica-zavest-mišica

- večanje sposobnosti osredotočenja in uskladitve zavesti in telesa ter povečanje sposobnosti vstopanja športnika v naravni tek napredka

- zaznavanje in odpravo področji slabega nadzora nad gibanjem, kjer se lahko gibanje testira in izboljšuje brez nevarnosti poškodb ali izgube motivacije

- večanje natančnosti določanja časa in načina vadbe ter treninga in boljše razumevanje vloge ter namena bolečine

- primernejše določevanje načinov in pogostosti in intenzivnosti nadobremenjevanja telesa 

- izboljšanje rezultatov in regeneracije, zmanjšanje pogostosti poškodb in višjo osredotočenost

- razumevanje, kako vplivata stres in travma in kako ju omejiti in zmanjšati njune učinke - izboljšano somatsko zavedanje, propriocepcijo, gibanje in dihanje

 

Prepoznavali bomo tudi slabe odnose okolice do športnika in odpravljali telesne in psihične blokade, ki ga omejujejo pri njegovem prizadevanju.

 

Seminar je namenjen trenerjem in vaditeljem, športnim pedagogom, kineziologom, inštruktorjem fitnesa in vodjem različnih skupinskih vadb. 

 

Kdaj: šolanje AEQ učitelja 1. stopnje za športne trenerje bo v času od 14. do 20. decembra 2020 od 9.30 do 18.00 (odmor za kosilo od 12.30 - 14.00 ure)

Lokacija: Center AEQ metode, Ulica bratov Gerjevič 1a, Brežice

Največje število udeležencev: 9

Cena: 2000 €

Vprašanja in prijave pošljite na: education@aeq.si ali kličite na 030322396

 

Program obsega teoretični in praktični del AEQ znanj: pravilen pristop k metodi in natančno učenje vaj ter dihanja in dihalnih vaj. Na tem intenzivnem 6-dnevnem tečaju boste pridobili temeljno razumevanje ključnih principov AEQ metode® in somatskega gibanja, prilagojeno potrebam športa (znanost, načela in tehnike učenja). Naučili se boste, kako pravilno poučevati šestnajst za šport temeljnih AEQ vaj® in kako jih učinkovito vključiti v svoje delo. Tečaj je temeljit uvod v to zelo učinkovito, a hkrati varno metodo. Boljše zavedanje in čutilno gibalni nadzor sta bistvo katerekoli uspešne fizične discipline. Kot učitelj AEQ vaj® boste pri obravnavi vaših varovancev samozavestno vključevali AEQ vaje® kot osnovno ogrevanje, kot dodatek pri kondicijskem treningu ali kot drugačen pristop priprave pri treningu moči in tehnike. Svoje stranke in učence boste lahko naučili pendikulacije namesto raztezanja in jim na ta način omogočili, da izboljšajo funkcije in nadzor svojih mišic. Pendikulacija je zelo uporaben in učinkovit nadomestek za ohlajevanje po vadbi, treningu ali tekmovanju, saj vodi v parasimpatično stanje. Spoznali boste tudi, kako AEQ vajo® uporabiti za povečanje zavedanja trenutka ter izboljšati samonadzor športnika pred pričetkom aktivnosti.  

 

Program seminarja  

 

ENTROPIJA IN BOLEČINE

NERED IN SMA

ZAKON O VZAJEMNEM UČINKU UČINKOVITOST/NEUČINKOVITOST

INFORMACIJSKI VAKUM IN POMEN RAZLAGE

UREJANJE GIBANJA IN ŽIVLJENJA

TEK IN HITRA HOJA

SENZORNO-MOTORNA AMNEZIJA (SMA)

REFLEKS ZELENE LUČI

REFLEKS RDEČE LUČI

REFLEKS TRAVME

AEQ VAJE®

BOLEČINE PRI SOMATSKIH GIBIH

UČENJE

GIBALNA IN SPLOŠNA INTELIGENCA

KONTROLA MIŠIC, ŠPORT IN AEQ METODA®

OBREMENITEV – ZMOGLJIVOST – ZNANJE

POTREBA/ŽELJA, POZORNOST, USKLAJENOST, CILJ

VPLIV AEQ METODE® NA DELOVANJE AVTONOMNEGA ŽIVČNEGA SISTEMA

POMEN PREPOZNAVANJA STANJA AVTONOMNEGA ŽIVČNEGA SISTEMA ZA PRIMERNO UČENJE IN UČINEK AEQ VAJ®

MEMBRANA IN NJENE FUKCIJE TER POMEN ZA OBSTOJ ŽIVLJENJA

ZAŠČITNA VLOGA MEMBRANE

ENERGIJA IN NJENE OBLIKE POTREBNE ZA PRAVILNO DELOVANJE TELESA

ČAS IN HITROST V VRHUNSKEM ŠPORTU

PRAVILNA HOJA IN NJEN VPLIV NA KAKOVOST OSTALIH NAČINOV GIBANJA

 

AEQ VAJE®

LOK HRBTA

DVIG HRBTA

SPROŠČANJE LEDVENEGA DELA HRBTA

RAMENSKA URA

DIAGONALNI TREBUŠNJAK

STRANSKI DVIG

ROŽA

OBRAČANJE NOGE

LEŽEČI OBRAT

SVILENI ŠAL

STRANSKI OBRAT

VAJA HOJE 1

VAJA HOJE 2

CENTRIRANJE MEDENICE

VAJA ZA SPROŠČANJE ZADNJIH MIŠIC NOGE

VAJA ZA SPROŠČANJE SPREDNJIH MIŠIC NOGE  

 

Udeleženci prejmete podroben priročnik z vsebino seminarja ter podrobne opise vaj dva tedna pred seminarjem, ko uredijo plačilo prijavnine v celoti. Po uspešno opravljenem seminarju in primernim poznavanjem AEQ metode® prejmete certifikat učitelja AEQ 1. stopnje za športne trenerje. Pridobite tudi možnost dveh asistenc na mojih AEQ delavnicah ter mentorstvo in pomoč pri samostojnem delu. Dostopali boste do objav v sistemu AEQ metode® Slovenija ter skozi nadaljnje šolanje na seminarju 2. stopnje izpolnili pogoje za pridobitev AEQ licence 2. stopnje, ki nadgradi spoznanja in pristope 1. stopnje. Snov 2. stopnje obsega dihanje, razumevanja osnovnih povezav vpliva čustev na držo, gibanje, učinkovitost in simetrijo športnika, njegovo samozavedanje, samozavest in fokus. Boljše somatsko zavedanje in čutilno gibalni nadzor sta bistvo katerekoli uspešne fizične discipline.

 

Na kratko o moji športni poti

 

Aktivno sem kolesaril, tekel, plaval in dvigoval uteži. Sčasoma se mi je v levem kolku pojavila bolečina in se razvila do nevzdržnosti. Ob tem moram povedati, da so mi v otroštvu postavili diagnozo krajše desne noge, temu primerno se mi je slabše razvila desna stran telesa. Zaradi čedalje močnejših bolečin sem prenehal kolesariti ter se preusmeril v dvigovanje uteži in ketlebelov. Pridobil sem ustrezne certifikate ter stranke poučeval o pravilnem delu in gibanju pod obremenitvijo med vadbo in tekmovanjem. Ob tem sem začel opažati pomanjkljivosti lastne gibljivosti in probleme strank, ki so jih doživljale pri kolesarjenju ali dvigovanju uteži.  

 

Vaje raztezanja (strečing) niso spremenile moje gibljivosti, težave so se celo stopnjevale, v to vložen čas pa slabo vračal. Opazil sem tudi, da se bolečina v kolku, ki se je sprva, ko sem zamenjal šport, umaknila (spremenjen način gibanja), ponovno vrača. Zato sem poiskal medicinsko pomoč, vendar me razlaga vzrokov neznosnih bolečin in ponujene rešitve niso prepričale. Fizikalna terapija, utrjevanje mišic, delo z elastikami, masaže, kiropraktika ter ure meditacij niso imele bistvenega učinka – navadil sem se na življenje z bolečino. Šele kasneje, ko sem začel poglobljeno iskati možne vzroke, sem naletel na razlage delovanja telesa in uma v luči ‘somatike’ Thomasa Hanne in ugledal možno rešitev za svoje probleme brez invazivnih posegov v telo. Ob branju knjige Marthe Peterson in dopisovanju z njo sem počasi dojel, kaj je pravi razlog moje krajše desne noge in zakaj imam tako trdožive bolečine v levi nogi. Že po nekaj dnevih izvajanja osnovnih vaj sem opazil neverjetno izboljšanje; zato sem želel več. Sledilo je učenje klinične somatike pri Marthi Peterson ter drugih strokovnjakih sorodnih področij. Somatski pogled na delovanje uma in telesa mi je omogočil boljšo razlago za vzroke težav, ki so me pestile mnogo let.

 

 

Aleš Ernst,

učitelj AEQ metode 5. stopnje, učitelj AEQ dihanja 3. stopnje, inštruktor metode Oxygen advantage, inštruktor vadbe s kettlebeli HKC

 

Šukunin ali hrepenenje po izboljšanju

 

Znanje, prejeto na seminarju, izboljšuje živčno-mišični sistem. To je tudi osnovna naloga vsakega človeka, ne le športnika. Predvsem športnik in trener bi morala nenehno slediti tej premisi. Višji učinkovitosti se približujemo z iskanjem popolnosti in najlažjo pot do tja opiše pomen japonske besede šukunin; vsak dan znova delam enako in zavestno izboljšujem malenkosti; vselej hrepenim po doseganju boljšega; vselej se vzpenjam in grem proti vrhu, toda nihče ne ve, kako daleč je. Temu pritrjuje temeljni princip AEQ metode. Vztrajno se trudimo razumeti vaje in jih izvajati čedalje pravilneje. Za to je potreben določen čas, hitenje pa povzroči, da je učinek ravno nasproten. Boljši nadzor nad uporabo telesne energije omogoča prihraniti čas, to pa omogoča več časa za boljše znanje in učinkovitost. Večina športnikov se, žal, z učinkovitostjo gibanja premalo ukvarja. Zaradi neprimernega občutka in znanja je njihova energija manjša, njena poraba neučinkovita, časa pa zmanjkuje. To športnika vodi v še večjo naglico in v slabše znanje kontrole mišic, s tem pa v izčrpanost in izgorelost.

tel. : 00386(0)74990871 
mail: info@aeq.si
YouTube Facebook