VISOKA RAVEN

Šolanje na visoki stopnji

 

Šolanje na srednji, 3. stopnji:

 

-poudarek je na spoznavanju fizičnega dela some (membrane in prečno progastih skeletnih mišic);

-naučimo se, kako pri učencu doseči primerno reakcijo, ko ta leži na delovni mizi.

 

Učenci se posvečajo povezanosti svojih telesa in zavesti. Ureja mišično zakrčenost in se uči razumeti svoje telesne reakcije v določenih odnosih. Skozi delo s strankami prepoznava vzroke in jih zna ločiti od posledic. Razumljivo zna razložiti, zakaj pride do izgube občutkov in kako spremeniti povezavo med membrano in zavestjo.

 

Šolanje na visoki, 4. stopnji:

 

Usmerjamo se v jedro some: v zavest, podzavest, fascijo. To je nadgradnja pristopa, ki učitelju omogoči celostni dostop in globlje razumevanje psihofizičnih procesov, ki so privedli v stanje kroničnih bolečin. Učenec se sooči z nezrelimi čustvenimi odzivi.

 

Poudarek izobraževanja je na razumevanju vloge življenjske energije, spremembi občutkov in čustev, shemi odraščanja, kjer se oblikuje odnos med podzavestjo in zavestjo, kompleksnem prepletanju čustev 3., 2. in globoke 2. stopnje.

 

Spoznali boste refleks globoke rdeče in globoke zelene luči ter vlogo fascije pri izražanju čustev. Znaten del šolanja je usmerjen v soodvisnost principov užitka in realnosti pri naravnem razvoju otroka v funkcionalni zvezi obeh staršev, saj neravnovesje večinoma izhaja iz globoke SMA.

 

Trajanje in kurikulum

 

Šolanje je sestavljeno iz štirih šestdnevnih modulov. Učili se bomo delati na fasciji in  razumeti odnose gibanja membrane med protokoli. Ob odzivih stranke bomo spoznavali klientovo osebnost ter tako lahko natančneje določili SMA v določenih področjih membrane.  Vse to se izraža v določenih situacijah, pritiskih in odnosih, kar vse omogoča natančnejšo analizo blokad ter s tem razloge za kronična neravnovesja, izražena v oblikah kroničnih bolečin ter neravnovesij v odnosih.

 

Znanje visoke stopnje je nujno potrebno za odpravo težav pri otrocih, nastalih zaradi nezrelih odnosov med staršema - alergij, nepravilne drže in gibanja, skolioze, nezmožnosti zadrževanja urina, disleksije, nepravilnosti vida, sluha, vonja in okusa ter težav z govorjenjem in učenjem.  Pridobljeno znanje omogoča učinkovito delo s strankami, ki jih ovira izjemno močna SMA, ki nastopi po zlorabah, težkih telesnih ali psihičnih travmah ter globokem prepadu med telesom in zavestjo.

 

V času med moduli je obvezno branje določene strokovne literature s področij fascije, psihologije in čustev.

 

 

 

 

 

PROGRAM ŠOLANJA AEQ METODE® 4. STOPNJE 

 

Predpogoji

 

Zaradi celovitosti in zahtevnosti tega programa ter odgovornosti, ki jo učitelj 4. stopnje nosi, bodo sprejeti samo tisti učitelji 3. stopnje, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

 

- uspešno zaključeno učenje AEQ metode® srednje stopnje za delo s posamezniki in skupinami;    

- zadostno prepoznavanje lastnih občutkov in razumevanje vpliva preteklosti na gibalne in karakterne vzorce;   

- dovolj dobro povečanje sposobnosti nadzora nad mišičnimi napetostmi v vsakdanjem življenju;   

- primernost razvoja se ugotavlja na razgovoru (osebno ali prek video povezave);   

- redno pisanje tekstov in člankov o temah, ki jih zajema AEQ metoda®;   

- sodelovanje v zaprti FB skupini;   

- primerno poznavanje anatomije in mišic;

- urejena in aktivna spletna stran posameznega učitelja AEQ metode;

- spoštovanje etičnega kodeksa AEQ metode in pravil javnih objav, vezanih na AEQ metodo.

 

 Šolanje poteka v Centru AEQ metode v Brežicah.

 

Vsebina modulov:

 

Modul 1

Spoznavanje vloge fascije v delovanju membrane in na spodnjem delu telesa. Razumevanje vpliva okolja na otroka in oblik SMA za otrokovo prilagajanje družini. Načini, skozi katere otrok uravnoveša odnos med staršema ter tako oblikuje membrano za primerno samoizražanje, kar vpliva na stabilnost otrokove osebnosti. Učenje protokolov, prilagojenih osebam, katerih SMA je zelo močna in izvira iz močnih čustvenih travm.

 

Modul 2

Spoznavanje energijske pretočnosti znotraj membrane, ki je potrebna za razumevanje oblike telesa, drže, gibanja, govora, barve glasu in obraznih izrazov. Poglabljanje v vlogo fascije in učenje AEQ fascije na zgornjem delu telesa. Razumevanje vpliva preteklosti staršev in družbenih sprememb po 2. svetovni vojni. Nadaljevanje učenja protokolov za pridobivanje informacij o čustvenih blokadah. Poglobljeno učenje vplivov in odnosov med principoma užitka in realnosti, akcije in reakcije čustev ter ega in super ega.

 

Modul 3

Učenje pravilnih pristopov za starše, katerih otrok ima težave. Primerno usmerjanje staršev za spoznavanje njune čustvene zrelosti ter za odnose na 2. in 3. stopnji. Kako to povezati z otrokovim vedenjem in težavami, ki so posledica nerealnega izražanja čustev. Soočanje z lastno 2. stopnjo, ki jo kaže otrokovo vedenje. Učenjem AEQ metode to spremeni in otroku omogoči primerno telesno in čustveno zrelost. Nadaljevanje učenja primerne uporabe AEQ fascije s protokoli metode AEQ in dihanja AEQ.

 

Modul 4

Poglabljanje v do sedaj naučene modele razmišljanja, opazovanja, čutenja, veščin aktivne terapije ter AEQ fascije za učinkovito, jasno in dolgoročno spremembo stranke. Višanje integriranosti učitelja in stranke za dvig sposobnosti soočanja s sedanjo in preteklo entropijo, kar prepreči prenos neurejenih odnosov naših prednikov. Zaključni izpit za dosego naziva učitelj AEQ metode 4. stopnje.

 

Vsebina modulov se glede na skupino lahko spremeni!   

 

Časovnica

 

Program sestavljajo štirje moduli. Vsak modul poteka od ponedeljka do sobote, od 9. do 18. ure z 90 minutnim odmorom za kosilo ob 12.30 uri.

  

Kot dodatek učnim uram bodo učenci izvedli in dokumentirali 10 aktivnih terapij med vsakim modulom. Dokumentacija je lahko pisna ali v obliki video posnetka, kjer bo mogoče oceniti primernost pristopa in izvedbe aktivne terapije (150 ur).

Med moduloma bodo učenci izvedli 2 aktivni terapiji pod nadzorom učitelja AEQ metode® 5. stopnje v centru AEQ metode® (20 ur).

Aktivno bodo sodelovali v razpravah v zaprti FB skupini učiteljev AEQ metode® 4. stopnje;

med vsakim modulom bodo izvedli vsaj eno 8 urno delavnico osnov AEQ metode s sedmimi do desetimi udeleženci (30 ur).

Med vsakim modulom bodo objavili vsaj 5 člankov z lastnim razmišljanjem o temah, povezanih z AEQ metodo® (30 ur).

V času vsakega modula bodo prebrali in obnovili določeno strokovno literaturo (180 ur).

 

Skupno učnih ur: 560.

 

Podelitev licence 4. stopnje

 

Zahteve, ki morajo biti izpolnjene za pridobitev licence, so:

 

Uspešno opravljeni praktični in teoretični izpiti med moduli.

Aktivno sodelovanje v učnem procesu.

Udeležba na praksi v centru AEQ metode® v Brežicah med moduli na mesečni praksi in na morebitnih mentorskih sejah na daljavo.

Uspešno opravljene domače naloge, ki vključujejo tudi 40 dokumentiranih aktivnih terapij v pisni ali video obliki; predane morajo biti v primernem številu (10) pred vsakim naslednjim modulom.

Primerna prehodna ocena praktičnega dela učenca na praksi v centru AEQ metode®.

Udeležba na vseh štirih razpisanih modulih.

Končna ocena izvedbe v četrtem modulu.

 

Cena enega modula je 4.500 evrov. V ceni modula je všteto tudi kosilo.

 

Plačilo posameznega modula mora biti urejeno mesec dni pred njegovim pričetkom.

 

Ob sprejetju v program bodo učenci prejeli povezavo do zaprte skupine na FB strani za učence 4. stopnje.

 

Vsak učenec mora sam poskrbeti za prevoz, stanovanje in hrano.

 

Število učencev v modulu je omejeno na 8.

 

Zadnji rok za prijavo na šolanje 4. stopnje je 1. julija 2021

 

Prijava na mail: education@aeq.si

 

Modul 1 se bo predvidoma pričel septembra 2021.

 

AEQ4

 

tel. : 00386(0)74990871 
mail: info@aeq.si
YouTube Facebook